Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje

Procházením těchto webových stránek udělujete Vy (dále jako „Uživatel“) souhlas z.s. Cannabis is The Cure se sídlem Přichystalova 180/14, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 26670232, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 6401 (dále jen „Provozovatel“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem uložení a využití cookies, vyhodnocení návštěvnosti webu, propojení se sociálními sítěmi, podpisu online petice. Tyto údaje budou provozovatelem zpracovány po dobu maximálně jednoho roku.

Cookies a kódy třetích stran

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Provozovatel používá společně se soubory cookies také technologie třetích stran, jako je nástroj FB pixel (společnosti Facebook Inc.), Analytics, Search Console (společnosti Google, Inc.), aby mohl přizpůsobovat obsah a cílení pro reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a celkově analyzovat provoz na webu.

K analyzování provozu na webu používá provozovatel kódy od společnosti Google, Inc., které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu.

Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit zásady ochrany osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Prohlášení o souhlasu

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Cannabis is The Cure, z.s.

Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem, osobní údaje však pro provozovatele mohou zpracovávat i tito poskytovatelé:

Poskytovatelé softwaru:

 • Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, United States of America,
 • Google Czech Republic, Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha, Česká republika

Poskytovatel hardwaru:

 • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou, Česká republika

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.

Práva a povinnosti uživatele

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.