ENGLISH VERSION

We, the undersigned people, are not going to keep the silence.

We see how the natural resources are being squandered even though these are limited! Precious raw materials are being plundered for profit and the consequences are tackled only by few. We face great ecological challenges nowadays - at the same time solutions related to sustainability are at our fingertips. Cannabis as a plant accompanies man from time immemorial and contrary to many other industrial materials doesn't leave a significant ecological foot-print. Thanks to its universal, all-purpose characteristics, it is one of the most useful plants in the world.

Cannabis is being presented as a "dangerous drug" even though this information is not true! This manipulation of the public is most tragically impacting the young, the ill and the handicapped. Great tragedies of whole families take place under the guise of the war against drugs, an activity most of the society has no idea about. How many people really know, how many cannabis patients face prison and how many of them are already imprisoned? We know that these people exist and we are not going to accept it.

Five years after the implementation of the "Cannabis into pharmacies" law, not even thirty fellow citizens are now using this herb. Less than five kilograms has been distributed through pharmacies during that time, but the number of people in need is in reality at least thousand times higher. Whilst the legal cannabis is virtually unavailable for most of the citizens, the police seizes tonnes of the herb every year.

The damage caused to the state budget is in the order of billion crowns.

Thanks to the criminalization of cannabis cultivation and distribution, people are exposed to the black market with all the risks involved. At the same time, cannabis could be freely cultivated by everyone. The adolescents would not needlessly come into contact with far more dangerous substances. Furthermore patients rights would not be brutally trampled on. Those people, who have not yet resigned to the situation are facing the risk of spending many years in prison for helping themselves, or others. This state of affairs is quite clearly a violation of basic human rights unacceptable in a cultural society!

It is also unacceptable for us that people cannot decide about their own lives and take care of their health!
It is inadmissible that people are being criminalized for such decisions!


Therefore we urge the following:

1. The society to stand on the side of those who are unjustly prosecuted
and imprisoned and call for their immediate release from prison!
2. The state to guarantee its citizens personal freedom and enforceability
of the law. In particular, this should include the human rights to decide
freely about the mode of their medical treatment without facing the threat
of any form of criminalization and to allow the emergence of a normal
market environment and fair competition!
3. The state to support science, research and education in the field of
natural medicine and to break the censorship in the public service media!


Who are we?

We are a movement of people who are not indifferent to the fate of the unjustly
prosecuted. We are a movement of people who are not indifferent to the fate of
this planet. We are not going to remain silent.
Authors (CZ): Anna Němcová, Jaroslava Bělíková, Dušan Dvořák, Radka Káňová,
Marek Salamon, Martin Majináč Mišík.

Nehodlám mlčet, podepisuji.

My, níže podepsaní, nehodláme mlčet.

Vidíme, jak se mrhá se zdroji, které nám poskytuje příroda. Ty jsou však omezené! Drahocenné suroviny jsou dnes drancovány pro zisk a důsledky řeší málokdo. Čelíme velkým ekologickým výzvám, přitom udržitelné možnosti jsou na dosah ruky. Konopí provází člověka od nepaměti a na rozdíl od mnoha jiných průmyslových surovin za sebou nezanechává výraznou ekologickou stopu. Díky jeho všestranným vlastnostem se jedná o jednu z nejužitečnějších rostlin na světě.

Konopí je prezentováno jako “nebezpečná droga”. Tato informace však není pravdivá! Nejtragičtěji tato manipulace s veřejností dopadá na mládež, nemocné a handikepované. Pod rouškou války proti drogám se odehrávají skutečné lidské tragédie celých rodin, o kterých nemá většina společnosti ani ponětí. Kdo vlastně ví, kolika konopným pacientům dnes hrozí vězení a kolik z nich už ve vězení je? My víme, že takoví lidé existují a nehodláme se s tím smířit!

Za pět let od zavedení zákona “Konopí do lékáren” tuto bylinu užívá k léčbě oficiálně necelá třicítka našich spoluobčanů. Skrze lékárny bylo za tu dobu vydáno jen necelých pět kilogramů. Skutečný počet potřebných je však nejméně tisícinásobně vyšší. Zatímco legální konopí je pro většinu občanů prakticky nedostupné, policie ho ročně zabavuje tuny. Škody na státním rozpočtu se pohybují v řádech miliard.
Vlivem kriminalizace pěstování a distribuce konopí jsou dnes lidé vystaveni černému trhu se všemi riziky, které obnáší. Přitom konopí by si mohl svobodně vypěstovat každý. Mladiství by tak zbytečně nepřicházeli do kontaktu s mnohem nebezpečnějšími látkami a práva nemocných by nebyla brutálně pošlapávána. Lidé, kteří se s tímto stavem nesmířili, navíc podstupují riziko mnohaletého vězení za to, že chtějí pomáhat sobě, nebo druhým. Jedná se zjevně o porušení základních lidských práv, které nelze v kulturní společnosti akceptovat!

Je pro nás nepřijatelné, aby lidé nemohli rozhodovat o svém životě a zdraví!
Je nepřípustné, aby byli za taková svá rozhodnutí kriminalizováni!

Proto požadujeme:

Aby se společnost postavila na stranu nespravedlivě stíhaných a vězněných, a ti aby byli neprodleně propuštěni!

Aby stát legislativně zaručil občanům osobní svobodu a vymahatelnost práva, zejména právo se svobodně rozhodnout o své léčbě bez hrozby jakékoliv kriminalizace a aby byl umožněn vznik normálního tržního prostředí a spravedlivé hospodářské soutěže!

Aby stát podporoval vědu, výzkum a vzdělávání v oblasti přírodní medicíny a aby byla prolomena cenzura ve veřejnoprávních médiích!

Kdo jsme?
Jsme hnutí lidí, kterým nejsou lhostejné osudy nespravedlivě stíhaných. Jsme hnutí lidí, kterým není lhostejný osud této planety. Nehodláme mlčet.

Autoři manifestu: Anna Němcová, Jaroslava Bělíková, Dušan Dvořák, Radka Káňová, Marek Salamon, Martin Majináč Mišík.

**your signature**

222 podpisů = 0% z cíle
0
666,666

Sdílejte s přáteli:

   

We value your trust and your personal information. We will not give or sell your information to any third party. If signing a petition, your information can be accessed by the petition's author only.

Podepsali
222 Petra S. Mgr. Úno 07, 2020
221 Jakub H. Ing. Úno 07, 2020
220 Jaroslav P. Úno 04, 2020
219 Lukáš C. Úno 01, 2020
218 Radek T. Led 28, 2020
217 Vlastislav K. Mgr. Led 24, 2020
216 Oldřich H. Led 15, 2020
215 Lucie R. Led 14, 2020
214 Tereza T. Pro 13, 2019
213 Tomáš R. Pro 08, 2019
212 Adéla G. Pro 08, 2019
211 David K. Pro 08, 2019
210 Jakub H. Žák Pro 08, 2019
209 Jana E. Pro 07, 2019
208 Michal . Chomutov Pro 07, 2019
207 Rudolf M. Michov Pro 07, 2019
206 Václav Z. Pro 07, 2019
205 David S. Pro 07, 2019
204 Jiří . Pro 07, 2019
203 Nikol I. Mgr. Pro 06, 2019
202 Nina P. Pro 06, 2019
201 Paul R. Pro 06, 2019
200 katarina k. Pro 06, 2019
199 Elišk K. Pro 06, 2019
198 Martin . Pro 06, 2019
197 Renata H. Pro 06, 2019
196 Adéla J. MgA. Pro 06, 2019
195 Roman K. Pro 05, 2019
194 Tomáš H. Pro 04, 2019
193 Mikuláš M. Pro 04, 2019
192 Aleš B. Bc. Pro 03, 2019
191 Martin N. Lis 29, 2019
190 Roman O. Lis 28, 2019
189 miroslav m. Lis 27, 2019
188 Tomas N. Lis 27, 2019
187 Šimon M. Lis 26, 2019
186 Jiří T. Lis 18, 2019
185 Martin J. KŘELOV Lis 07, 2019
184 pavel b. Zář 06, 2019
183 Ivana E. Srp 20, 2019
182 Lukas M. Ing. Srp 13, 2019
181 Romana K. Srp 01, 2019
180 Marek K. ing. Čvc 17, 2019
179 Zdeňka S. Čvn 20, 2019
178 Kateřina D. Kvě 31, 2019
177 Denis R. Dub 02, 2019
176 Patrik S. Dub 02, 2019
175 Karel B. Bře 12, 2019
174 Jitka W. Úno 15, 2019
173 Tomas L. Lis 11, 2018