ENGLISH VERSION

We, the undersigned people, are not going to keep the silence.

We see how the natural resources are being squandered even though these are limited! Precious raw materials are being plundered for profit and the consequences are tackled only by few. We face great ecological challenges nowadays - at the same time solutions related to sustainability are at our fingertips. Cannabis as a plant accompanies man from time immemorial and contrary to many other industrial materials doesn't leave a significant ecological foot-print. Thanks to its universal, all-purpose characteristics, it is one of the most useful plants in the world.

Cannabis is being presented as a "dangerous drug" even though this information is not true! This manipulation of the public is most tragically impacting the young, the ill and the handicapped. Great tragedies of whole families take place under the guise of the war against drugs, an activity most of the society has no idea about. How many people really know, how many cannabis patients face prison and how many of them are already imprisoned? We know that these people exist and we are not going to accept it.

Five years after the implementation of the "Cannabis into pharmacies" law, not even thirty fellow citizens are now using this herb. Less than five kilograms has been distributed through pharmacies during that time, but the number of people in need is in reality at least thousand times higher. Whilst the legal cannabis is virtually unavailable for most of the citizens, the police seizes tonnes of the herb every year.

The damage caused to the state budget is in the order of billion crowns.

Thanks to the criminalization of cannabis cultivation and distribution, people are exposed to the black market with all the risks involved. At the same time, cannabis could be freely cultivated by everyone. The adolescents would not needlessly come into contact with far more dangerous substances. Furthermore patients rights would not be brutally trampled on. Those people, who have not yet resigned to the situation are facing the risk of spending many years in prison for helping themselves, or others. This state of affairs is quite clearly a violation of basic human rights unacceptable in a cultural society!

It is also unacceptable for us that people cannot decide about their own lives and take care of their health!
It is inadmissible that people are being criminalized for such decisions!


Therefore we urge the following:

1. The society to stand on the side of those who are unjustly prosecuted
and imprisoned and call for their immediate release from prison!
2. The state to guarantee its citizens personal freedom and enforceability
of the law. In particular, this should include the human rights to decide
freely about the mode of their medical treatment without facing the threat
of any form of criminalization and to allow the emergence of a normal
market environment and fair competition!
3. The state to support science, research and education in the field of
natural medicine and to break the censorship in the public service media!


Who are we?

We are a movement of people who are not indifferent to the fate of the unjustly
prosecuted. We are a movement of people who are not indifferent to the fate of
this planet. We are not going to remain silent.
Authors (CZ): Anna Němcová, Jaroslava Bělíková, Dušan Dvořák, Radka Káňová,
Marek Salamon, Martin Majináč Mišík.

Nehodlám mlčet, podepisuji.

My, níže podepsaní, nehodláme mlčet.

Vidíme, jak se mrhá se zdroji, které nám poskytuje příroda. Ty jsou však omezené! Drahocenné suroviny jsou dnes drancovány pro zisk a důsledky řeší málokdo. Čelíme velkým ekologickým výzvám, přitom udržitelné možnosti jsou na dosah ruky. Konopí provází člověka od nepaměti a na rozdíl od mnoha jiných průmyslových surovin za sebou nezanechává výraznou ekologickou stopu. Díky jeho všestranným vlastnostem se jedná o jednu z nejužitečnějších rostlin na světě.

Konopí je prezentováno jako “nebezpečná droga”. Tato informace však není pravdivá! Nejtragičtěji tato manipulace s veřejností dopadá na mládež, nemocné a handikepované. Pod rouškou války proti drogám se odehrávají skutečné lidské tragédie celých rodin, o kterých nemá většina společnosti ani ponětí. Kdo vlastně ví, kolika konopným pacientům dnes hrozí vězení a kolik z nich už ve vězení je? My víme, že takoví lidé existují a nehodláme se s tím smířit!

Za pět let od zavedení zákona “Konopí do lékáren” tuto bylinu užívá k léčbě oficiálně necelá třicítka našich spoluobčanů. Skrze lékárny bylo za tu dobu vydáno jen necelých pět kilogramů. Skutečný počet potřebných je však nejméně tisícinásobně vyšší. Zatímco legální konopí je pro většinu občanů prakticky nedostupné, policie ho ročně zabavuje tuny. Škody na státním rozpočtu se pohybují v řádech miliard.
Vlivem kriminalizace pěstování a distribuce konopí jsou dnes lidé vystaveni černému trhu se všemi riziky, které obnáší. Přitom konopí by si mohl svobodně vypěstovat každý. Mladiství by tak zbytečně nepřicházeli do kontaktu s mnohem nebezpečnějšími látkami a práva nemocných by nebyla brutálně pošlapávána. Lidé, kteří se s tímto stavem nesmířili, navíc podstupují riziko mnohaletého vězení za to, že chtějí pomáhat sobě, nebo druhým. Jedná se zjevně o porušení základních lidských práv, které nelze v kulturní společnosti akceptovat!

Je pro nás nepřijatelné, aby lidé nemohli rozhodovat o svém životě a zdraví!
Je nepřípustné, aby byli za taková svá rozhodnutí kriminalizováni!

Proto požadujeme:

Aby se společnost postavila na stranu nespravedlivě stíhaných a vězněných, a ti aby byli neprodleně propuštěni!

Aby stát legislativně zaručil občanům osobní svobodu a vymahatelnost práva, zejména právo se svobodně rozhodnout o své léčbě bez hrozby jakékoliv kriminalizace a aby byl umožněn vznik normálního tržního prostředí a spravedlivé hospodářské soutěže!

Aby stát podporoval vědu, výzkum a vzdělávání v oblasti přírodní medicíny a aby byla prolomena cenzura ve veřejnoprávních médiích!

Kdo jsme?
Jsme hnutí lidí, kterým nejsou lhostejné osudy nespravedlivě stíhaných. Jsme hnutí lidí, kterým není lhostejný osud této planety. Nehodláme mlčet.

Autoři manifestu: Anna Němcová, Jaroslava Bělíková, Dušan Dvořák, Radka Káňová, Marek Salamon, Martin Majináč Mišík.

**your signature**

185 podpisů = 0% z cíle
0
666,666

Sdílejte s přáteli:

   

We value your trust and your personal information. We will not give or sell your information to any third party. If signing a petition, your information can be accessed by the petition's author only.

Podepsali
185 Martin JANKŮ KŘELOV Lis 07, 2019
184 pavel balvin Zář 06, 2019
183 Ivana Eisová Srp 20, 2019
182 Lukas Mezulianek Ing. Srp 13, 2019
181 Romana Karásková Srp 01, 2019
180 Marek Kvasnak ing. Čvc 17, 2019
179 Zdeňka Semecká Čvn 20, 2019
178 Kateřina Dolejšová Kvě 31, 2019
177 Denis Rybníček Dub 02, 2019
176 Patrik Sládeček Dub 02, 2019
175 Karel Bajer Bře 12, 2019
174 Jitka Wachmann Úno 15, 2019
173 Tomas Launa Lis 11, 2018
172 Tomáš Krejčí Lis 07, 2018
171 Michal Voves Lis 07, 2018
170 Michal Neubergerová Lis 07, 2018
169 iva matičová Lis 06, 2018
168 Jan Novotny Lis 05, 2018
167 Alena Heřmanová Lis 04, 2018
166 Jakub Hlavacek Lis 03, 2018
165 Hana Langová Lis 03, 2018
164 Veronika Pešíková Lis 01, 2018
163 Eva Césarová Zář 29, 2018
162 Christián Malučký Zář 15, 2018
161 Martin Kotmel Zář 03, 2018
160 Luboš Moravec Zář 02, 2018
159 Marie Půčková Zář 02, 2018
158 David Michel Zář 02, 2018
157 Martin Kliment Zář 02, 2018
156 Vít Horeňovský Zář 02, 2018
155 Aleš Změlík Zář 02, 2018
154 Jan Havránek Zář 02, 2018
153 Barbora Bukowanová Srp 26, 2018
152 Markéta Siederová Srp 26, 2018
151 Miroslav Šilhánek Srp 26, 2018
150 Jaroslav Sopuch Srp 20, 2018
149 Jakub Marada Srp 04, 2018
148 Ondřej Lukáš Srp 02, 2018
147 Vendula Tejklová Srp 01, 2018
146 Hana Ryšánková Čvc 28, 2018
145 Dominik Chmelař Čvc 26, 2018
144 Florián Oršový Čvc 20, 2018
143 Terezie Bečvářová Čvc 12, 2018
142 Jana Chvátalová Čvc 12, 2018
141 Aleš Chvojka Čvc 12, 2018
140 Marek Geško Čvc 12, 2018
139 Igor Rajič Čvc 12, 2018
138 Jaroslav Jiruška Čvc 12, 2018
137 Vladimír Balcar Čvc 12, 2018
136 Lucie Holzmanová Čvc 12, 2018