Tisková zpráva ke kriminalizaci občanů za výzkum a léčbu konopím

Prostějov, 6.2.2018 Citace ústavního soudu, strana 9, bod 34 usnesení sp.zn. III. ÚS 3354/16 ze dne 5.10.2017: „Jak vyplývá z judikatury Soudního dvora Evropské unie (resp. dřívějšího Evropského soudního dvora), notifikační povinnost dle směrnice Evropského parlamentu se uplatňuje i v trestním řízení (srov. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 16. 6. 1998 ve věci Lemmens č. C-226/97, § 20) a stanovení požadavků na určitý obsah látky nepochybně jako technickou specifikaci dle čl. 1 bodu 2. směrnice Evropského parlamentu kvalifikovat lze.“ Na příkaz Okresního soudu v Prostějově je od roku 2008 každoročně konfiskována výzkumnická farma konopí v Ospělově. Její majitel a vedoucí výzkumu Konopí je lék Mgr. Dušan Dvořák je následně […]

Kampaň CANNABIS WAR IS OVER! zahájena

by Radka Káňová V brněnském sociálním podniku Bajkazyl proběhla v neděli dne 25. února 2018 konference na téma léčba konopím, jeho (ne)dostupnost a tragické dopady státní represe na občany léčící se konopím. Konference byla zahájena ve 13. hodin dokumentárním filmem Rok konopí o boji občanů za jejich právo se léčit touto bylinou. Klíčový program konference začal v 15. hodin panelovými diskuzemi kriminalizovaných členů výzkumu Konopí je lék, odborníků a zúčastněné veřejnosti. Tomáš Houfek Jako první promluvil pan Tomáš Houfek, který je v tuto chvíli (zatím nepravomocně) odsouzen na 8 let do vězení za nedovolenou výrobu konopných drog. V jeho naprosto šíleném rozsudku se dočteme, že ani rakovina vás nevyviňuje z trestného činu, když nemáte povolení […]

Úvodní konference 25. 2. 2018 Bajkazyl, Brno

Srdečně Vás zveme na úvodní konferenci kampaně CANNABIS WAR IS OVER! IF YOU WANT IT. V brněnském sociálním podniku Bajkazyl proběhne panelová diskuze na téma léčebné konopí, jeho (ne)dostupnost a státní represe v souvislosti s ním. Doplněna o promítání dokumentárních filmů o boji pacientů za jejich právo se léčit a o večerní program koncertů. Účast v diskuzi přislíbili: Mgr. Dušan Dvořák, Konopí je lék, z.s. Václav Wenzel Červený, Bayrischer Cannabis Verband Josef Pospíšil, onkologický a konopný pacient Miloslav Tetour, léčitel, vězněný za pěstování a výzkum konopí Vladimír Václavek, šaman a hudebník MUDr. Radovan Hřib, Centrum pro léčbu bolesti FNUSA *UPDATE 22.2.2018* Josef Pospíšil se bohužel ze zdravotních důvodů omluvil, místo […]

Hrdinou: Dušan Dvořák

Dušan Dvořák: Ke zdraví legálně „Neexistuje pomalu bezpečnější léčivo, navíc má vynikající hospodářskou zužitkovatelnost. Oproti tomu se legislativa pořád jen zpřísňuje.“ Text: Adéla Pavlunová Fotografie: Laura Kovanska Publikováno 4. 2. 2013 Jako jiní ráno ve schránce hledají čerstvé noviny, Dušan Dvořák v ní nachází dopisy od soudu. Proč? Justici se znelíbil již dávno. Třicet let pěstuje konopí a snaží se jej využívat pro léčbu sebe i druhých. Není však jen pouhý mastičkář, ale kvalifikovaný adiktolog a sveřepý bojovník za lidská práva. Boj o legálnost konopí je podle něj otázka zdraví a života. Prohibice pak otázka zlovůle a peněz. Člověka, který se nebojí zastat nemocných ani prokousat se přes tisíce stran […]